Previous Image
Next Image

info heading

info content


De groenste school van Rotterdam – de Hildegaertschool in de wijk Hillegersberg.
Voor de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs realiseert Bouwbedrijf Boot de nieuwbouw van een 17 klas tellende brede school, speellokalen, gymzaal, multifunctionele aula, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Locatie
Debussylaan 11 Rotterdam

Opdrachtgever
SPCOHS (stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek)

Architect
Hans Bakker Architecten, Leiden

Vloeroppervlakte
3.002 m2